Sun, 7 Jun 2020 Quên mật khẩu?
 
 
 
 
Thông tin về Amway
Amway Việt Nam
Chương trình vì cộng đồng
Digital Hotspot
Số tài khoản của Amway
Tự công bố sản phẩm
Pháp luật về bán hàng đa cấp
Danh sách chức danh cán bộ, công chức
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
Quy trình dành cho Nhà Phân Phối
Quy trình đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng
Quy trình hỗ trợ giao hàng
Chính sách và Quy trình Đổi, Mua Lại Hàng Hóa
Phương thức vận chuyển
Các chương trình khuyến mại
Địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp
Thông tin trả thưởng Nhà Phân Phối trong năm tài chính liền trước
Danh sách xử lý vi phạm chấm dứt HĐ và thu hồi thẻ
Danh sách đào tạo viên của Amway Việt Nam
Danh sách Thẻ thành viên chấm dứt hiệu lực
Thông tin chung
Chính sách và quy trình bảo hành
Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của Amway
 
 

Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng Nhà Phân Phối

1. Đối với trường hợp Nhà Phân Phối gửi thông báo bằng văn bản cho Amway Việt Nam về việc chấm dứt Hợp đồng trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc:

 • Bước 1: Nhà Phân Phối cần nộp cho Amway các giấy tờ sau tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự định chấm dứt:
  • Đơn xin chấm dứt hoạt động;
  • Thẻ thành viên;
  • Bản sao Chứng Minh Nhân Dân Hoặc Thẻ Căn Cước Công Dân; 
  • Chứng chỉ đào tạo viên/ Xác nhận kiến thức pháp luật về Bán Hàng Đa Cấp do Bộ Công thương cấp (nếu có).
 • Bước 2: Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Amway Việt NAm nhận được các tài liệu nêu tại Bước 1, Amway Việt Nam tiến hành kiểm tra thông tin trên Đơn xin chấm dứt hoạt động và các tài liệu liên quan.
 • Bước 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc Bước 2, Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối tiến hành cùng thỏa thuận, thống nhất và tất toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Amway Việt Nam (nếu có). Đồng thời, Nhà Phân Phối phải hoàn thành các khoản nợ của Nhà Phân Phối đối với Amway Việt Nam và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).
 • Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Bước 3, các bên sẽ hoàn thành các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại Bước 3. Sau thời hạn này, Hợp đồng được xem là đã được chấm dứt và thanh lý.

2. Đối với trường hợp Hợp đồng Nhà Phân Phối đã hết thời hạn mà Nhà Phân Phối không tiến hành gia hạn theo quy định thì Hợp đồng Nhà Phân Phối sẽ tự động chấm dứt và thanh lý.

3. Đối với trường hợp Nhà Phân Phối không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp hoặc không tuân thủ Hợp đồng Nhà Phân Phối, Quy Tắc Hoạt Động của Amway Việt Nam, Amway Việt Nam sẽ tiến hành xử lý vi phạm được quy định tại Quy tắc 11 của Các Quy tắc ứng xử. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày quyết định xử lý vi phạm, Amway Việt Nam sẽ tiến hành tất toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Amway Việt Nam (nếu có). Đồng thời, Nhà Phân Phối phải hoàn thành các khoản nợ của Nhà Phân Phối đối với Amway Việt Nam và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có). Sau thời hạn này, Hợp đồng được xem là đã được chấm dứt và thanh lý.

 
Liên hệ  |   Thông tin cập nhật  |   Điều khoản sử dụng  |   Chính sách về quyền riêng tư  |   Video Clips  |   Sơ đồ trang  |   Amway Global
 
© Copyright 2009 Amway. All Rights Reserved.
 
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30,Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số GCNĐKDN: 3600817381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/06/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2020
Số GPBHĐC: 002/QLCT-GCN do Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp ngày 17/10/2014, gia hạn lần 1 ngày 06/06/2019, sửa đổi lần 2 ngày 26/03/2020
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 19/2019/ATTP-CNGMP do Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế cấp ngày 27/5/2019
Loại hình kinh doanh: Bán hàng đa cấp
Điện thoại : 1800 1700