Fri, 10 Jul 2020 Quên mật khẩu?
 
 
 
 
Thông tin về Amway
Amway Việt Nam
Chương trình vì cộng đồng
Digital Hotspot
Số tài khoản của Amway
Tự công bố sản phẩm
Pháp luật về bán hàng đa cấp
Danh sách chức danh cán bộ, công chức
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
Quy trình dành cho Nhà Phân Phối
Quy trình đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng
Quy trình hỗ trợ giao hàng
Chính sách và Quy trình Đổi, Mua Lại Hàng Hóa
Phương thức vận chuyển
Các chương trình khuyến mại
Địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp
Thông tin trả thưởng Nhà Phân Phối trong năm tài chính liền trước
Danh sách xử lý vi phạm chấm dứt HĐ và thu hồi thẻ
Danh sách đào tạo viên của Amway Việt Nam
Danh sách Thẻ thành viên chấm dứt hiệu lực
Thông tin chung
Chính sách và quy trình bảo hành
Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của Amway
 
 

Chính sách và Quy trình Đổi, Mua Lại Hàng Hóa

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH ĐỔI, MUA LẠI HÀNG HÓA

 

Nguyên Tắc Đổi Hàng Hóa: Nhà Phân Phối/ Khách Hàng được phép đổi hàng hóa đã mua trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng nếu hàng hóa bị lỗi do sản xuất kèm theo Hóa đơn mua hàng tương ứng. Amway Việt Nam sẽ thực hiện Đổi hàng hóa tương đương cho Nhà Phân Phối/ Khách Hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin, hàng hóa. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Đổi Hàng Hóa. Trong trường hợp Nhà Phân Phối/ Khách Hàng muốn đổi sang loại hàng hóa khác thì Amway Việt Nam sẽ tiến hành mua lại hàng hóa theo Nguyên tắc Mua lại hàng hóa.

Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa: Khi chấm dứt Hợp đồng Nhà Phân Phối, hay khi Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có yêu cầu mua lại hàng hóa thì Amway Việt Nam sẽ mua lại hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng với điều kiện: a) hàng hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên bao bì, tem, nhãn; b) kèm theo Hóa đơn mua hàng tương ứng số hàng hóa được yêu cầu mua lại. Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có quyền lựa chọn: a) Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua hàng hóa khác, số tiền ghi nợ tương đương với số tiền mua ban đầu trừ đi 10% chi phí; hoặc b) Amway Việt Nam sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, số tiền hoàn trả tương đương với số tiền mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận (nếu có), trừ đi 10% chi phí. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Mua Lại Hàng Hóa. Nhà Phân Phối tuyến trên sẽ bị khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) phát sinh từ việc mua Hàng hóa đó.

Lưu ý:

  • Amway Việt Nam không chấp nhận việc đổi trả tài liệu, băng đĩa hỗ trợ, huy hiệu, thẻ, mẫu đơn, phụ kiện, các mặt hàng quảng cáo, tài liệu hỗ trợ bán hàng và các mặt hàng không được tính vào Doanh Số Bán Hàng (BV).
  1. Phương thức thực hiện việc Đổi, Mua Lại Hàng Hóa:

Thời gian thực hiện: Trong giờ làm việc (trừ chủ nhật, ngày lễ) từ ngày 1 đến ngày 25 hàng tháng. Đối với các yêu cầu đổi, mua lại từ ngày 26 trở đi của tháng sẽ được xử lý từ ngày 1 của tháng tiếp theo đến hết thời hạn 45 ngày được phép đổi, mua lại. Đối với các yêu cầu bảo hành thì sẽ được xử lý trong giờ làm việc của tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật, ngày lễ)

 

o   Thời gian thực hiện: Trong giờ làm việc (trừ chủ nhật, ngày lễ) từ ngày 1 đến ngày 25 hàng tháng. Đối với các yêu cầu đổi, mua lại từ ngày 26 trở đi của tháng sẽ được xử lý từ ngày 1 của tháng tiếp theo đến hết thời hạn 45 ngày được phép đổi, mua lại. Đối với các yêu cầu bảo hành thì sẽ được xử lý trong giờ làm việc của tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật, ngày lễ).

o   Địa điểm Đổi, Mua Lại, Bảo Hành: tại các Chi nhánh Amway Việt Nam - Trung tâm phân phối (RDC), Cửa hàng Amway Việt Nam hoặc qua bưu điện.

2.      Quy Trình Đổi Hàng Hóa

Bước 1: Nhà Phân Phối/Khách Hàng khi có yêu cầu Amway Việt Nam đổi Hàng hóa cần cung cấp cho Amway Việt Nam:

a.       Thẻ thành viên còn hiệu lực hoặc bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân;

b.      Hóa đơn mua hàng;

c.       Hàng hóa thỏa điều kiện quy định tại Nguyên Tắc Đổi Hàng Hóa;

d.      Điền vào Đơn Yêu Cầu Đổi Hàng Hóa.

Bước 2: Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, Amway Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin, Hàng hóa. Đối với trường hợp Hàng hóa bị lỗi sản xuất ví dụ: Bung mối hàn, Chốt giữ nắp bị gãy, Không xịt được do nút nhấn, vòi bơm hư, v.v… , Amway Việt Nam sẽ giải quyết đổi ngay sản phẩm mới tương đương cho Nhà Phân Phối/ Khách hàng.

Trong trường hợp Nhà Phân Phối/Khách Hàng đã mua và nhận Hàng hóa trên 45 ngày hoặc Hàng hóa cần phải kiểm tra thêm, Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có quyền yêu cầu Amway Việt Nam giải quyết quyền lợi theo Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại.

3.   Quy Trình Mua Lại Hàng Hóa

Bước 1: Nhà Phân Phối/Khách Hàng khi có yêu cầu Amway Việt Nam mua lại Hàng hóa cần cung cấp cho Amway Việt Nam:

a.       Thẻ thành viên còn hiệu lực hoặc bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân;

b.      Hóa đơn mua hàng;

c.       Hàng hóa thỏa điều kiện quy định tại Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa;

d.      Điền vào Đơn Yêu Cầu Mua Lại Hàng Hóa.

 

 

Bước 2: Trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận lại Hàng hóa và Hóa đơn mua hàng kèm theo, Amway Việt Nam sẽ kiểm tra hàng hóa và xem xét các điều kiện theo Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa và thông báo cho Nhà Phân Phối về việc chấp nhận mua lại hoặc lý do từ chối việc mua lại. Nếu đồng ý mua lại hàng hóa, Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối/Khách Hàng thống nhất về số lượng và số tiền Amway Việt Nam sẽ thanh toán lại cho Nhà Phân Phối/Khách Hàng.

Bước 3: Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai bên thống nhất về số lượng hàng hóa và số tiền tại Bước 2, tùy theo lựa chọn của Nhà Phân Phối/Khách Hàng, Amway Việt Nam sẽ thực hiện việc thanh toán hoặc ghi nợ số tiền theo quy định tại Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa

 

 

 

 
Liên hệ  |   Thông tin cập nhật  |   Điều khoản sử dụng  |   Chính sách về quyền riêng tư  |   Video Clips  |   Sơ đồ trang  |   Amway Global
 
© Copyright 2009 Amway. All Rights Reserved.
 
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30,Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số GCNĐKDN: 3600817381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/06/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2020
Số GPBHĐC: 002/QLCT-GCN do Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp ngày 17/10/2014, gia hạn lần 1 ngày 06/06/2019, sửa đổi lần 3 ngày 23/06/2020
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 19/2019/ATTP-CNGMP do Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế cấp ngày 27/5/2019
Loại hình kinh doanh: Bán hàng đa cấp
Điện thoại : 1800 1700