Fri, 10 Jul 2020 Quên mật khẩu?
 
 
 
 
Thông tin về Amway
Amway Việt Nam
Chương trình vì cộng đồng
Digital Hotspot
Số tài khoản của Amway
Tự công bố sản phẩm
Pháp luật về bán hàng đa cấp
Danh sách chức danh cán bộ, công chức
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
Quy trình dành cho Nhà Phân Phối
Quy trình đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng
Quy trình hỗ trợ giao hàng
Chính sách và Quy trình Đổi, Mua Lại Hàng Hóa
Phương thức vận chuyển
Các chương trình khuyến mại
Địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp
Thông tin trả thưởng Nhà Phân Phối trong năm tài chính liền trước
Danh sách xử lý vi phạm chấm dứt HĐ và thu hồi thẻ
Danh sách đào tạo viên của Amway Việt Nam
Danh sách Thẻ thành viên chấm dứt hiệu lực
Thông tin chung
Chính sách và quy trình bảo hành
Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của Amway
 
 

Danh sách Thẻ thành viên chấm dứt hiệu lực

 

Vui lòng nhấp vào link bên dưới để xem đầy đủ thông tin

 1. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.01.2018 - 30.11.2018)
 2. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.12.2018 - 31.12.2018)
 3. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.01.2019 - 31.01.2019)
 4. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.02.2019 - 28.02.2019)
 5. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.03.2019 - 31.03.2019)
 6. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.04.2019 - 30.04.2019)
 7. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.05.2019 - 31.05.2019)
 8. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.06.2019 - 30.06.2019)
 9. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.07.2019 - 31.07.2019)
 10. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.08.2019 - 31.08.2019)
 11. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.09.2019 - 30.09.2019)
 12. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.10.2019 - 31.10.2019)
 13. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.11.2019 - 30.11.2019)
 14. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.12.2019 - 31.12.2019)
 15. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.01.2020 - 31.01.2020)
 16. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.02.2020 - 29.02.2020)
 17. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.03.2020 - 31.03.2020)
 18. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.04.2020 - 30.04.2020)
 19. DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC (cập nhật ngày 1.05.2020 - 31.05.2020)
 
Liên hệ  |   Thông tin cập nhật  |   Điều khoản sử dụng  |   Chính sách về quyền riêng tư  |   Video Clips  |   Sơ đồ trang  |   Amway Global
 
© Copyright 2009 Amway. All Rights Reserved.
 
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30,Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số GCNĐKDN: 3600817381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/06/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2020
Số GPBHĐC: 002/QLCT-GCN do Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp ngày 17/10/2014, gia hạn lần 1 ngày 06/06/2019, sửa đổi lần 3 ngày 23/06/2020
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 19/2019/ATTP-CNGMP do Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế cấp ngày 27/5/2019
Loại hình kinh doanh: Bán hàng đa cấp
Điện thoại : 1800 1700